Yükleniyor...

ERP NEDİR


ERP NEDİR

ERP(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

Kurumsal Kaynak Planlaması

İşletmenizin tüm kaynaklarını kolayca ölçülebilir, kontrol edilebilir, planlanabilir hale getirmeye karar verdiyseniz ve bunu mekandan bağımsız bir şekilde yönetmek istiyorsanız işe bulut tabanlı bir ERP programı kullanarak başlayabilirsiniz. Türkçesi 'kurumsal kaynak planlaması' olan ERP, organizasyonların insan kaynakları ile finansal kaynaklarını bir araya getirmeye ve bunları etkin biçimde kullanarak işletmenin uçtan uca yönetilmesini sağlayan sistem ve yazılımlar bütünüdür. İşletmelerin varlığı, mal ve hizmet üretiminin sürdürülebilirliğine bağlıdır. İşte ERP de bu sürdürülebilirliği sağlayan tüm plan ve yönetimi kapsar; bir işletmenin satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya kadar tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerini birbirine entegre edip tek bir elde platformda toplar.

Erp sistemleri sayesinde firmanın eğitimli ve uzman bir personel kadrosunun oluşturulması, çoklu sistem ve fazla kaynak kullanımına izin vermeyecek bir sistemin sağlanması hedeflenir. Bu sitem sayesinde işletmeler hantal bir yapıdan kurtulup, esnek ve izlenebilen bir yapı içerisinde yol almaya başlayacaklardır. Erp sistemlerinin firmaya özelleştirilme sürecinde bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu aksaklıkların çözümlerinde firmanın proje yöneticisi, kullanıcılar ve erp firması tarafındaki proje yöneticisiyle yapılacak sık toplantılarla eksikliklerin belirlenip anahtar kullanıcıların projeye tam olarak adaptasyonları sağlanabilir. Bu süreçte ortak bir sinerjinin oluşturulması ve devamlılığı hedefe ulaşmakta önemli rol oynamaktadır. Bu ortak çalışmaların yürütülmesi esnasında ERP projesine firma yöneticilerinin tam olarak destek vermesi oldukça mühimdir.

ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri temsilcileri tarafından alınıp yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Üretimin sürdürülmesi için plan yapma ihtiyacı ile doğan ERP ‘nin açılımı “Enterprise Resource Planning” her ne kadar planlama adı ile tarifenmiş olsa da esasen yapılan iş yönetmedir. Planlamaya veri sağlayan bu altyapı yazılım ile birlikte birçok donanım da dâhil olduğu çok sayıda bileşen içerir.

ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı mümkün kılar.

ERP ile ulaşılmak istenen temel hedef işletmenin verilerini bir araya getirerek bunlarda karara dönüştürülebilecek anlamlı sonuçlar elde etmektir.Erp sistemlerinde bir diğer hedeflenmesi gereken, tüm verilerin tek merkezden yönetilmesi ve bu yönetim sürecinin geniş ve hızlı raporlamalarla desteklenmesidir.