Yükleniyor...

Tüm iş süreçleriniz kontrol altında

Dijital dönüşümünüzü tamamlayın ve üretim sürecinizi istediğiniz yerden yönetin.

Yüksek Kalite

Tüm kurumsal kaynak planlama çözümlerinizin, fiziksel makineler yerine sanal sunucularda depolandığı ve internet aracılığıyla erişim sağlandığı, bu sayede maliyet, esneklik ve hizmet kalitesi başlıca olmak üzere birçok konuda avantaj sahibi olabilirsiniz.

Kolay Yönetim

Kolay Yönetim

Platform bağımsızlığı sayesinde her an işyeri ve ekiplerinize ulaşabilir, üretim sürecinizi ister mobil cihazınızdan, ister bilgisayarınızdan mekan bağımsız olarak anlık yönetmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanıcı Dostu

Kullanıcının düzenleme yapmasına imkan tanıyan gelişmiş modül ve farklı lokasyonlardaki grup yapıları arasında uyumla çalışan profesyonel raporlama sistemizle üretim sürecinize dijitalleşerek hız katın.

alternative

Bizimle Çalışmanın Avantajları

Size Özel ERP Yazılımı

Yazılımımız, farklı konulara ve sektörlere özel farklı modüller içermektedir. Sektörel ve yazılım alt yapımıza ait teknolojik gelişmelere istinaden hep güncel kalmakta ve müşterilerimizin küresel rekabet ortamında hep bir adım önde olması temel amacımızdır.

Müşteri istekleri iş akışlarınızı sekteye uğratmadan anında analiz edilerek yazılımımızı güncellemekteyiz.

Sistemin farklı sektörlere uygulanabilirliği açısından perakende sektöründe faaliyet gösteren( Bilişim, Gıda, Yapı Marketleri, vb.) üreticiler için uygun modüller tasarlanmasına devam edilmektedir.

Üreticinin hammadde temin öncesi aşamasından, pazara sunma aşamasına ve sonrasına dahi ürünlerini/partilerini/üretimlerini takip edebileceği farklı modüller geliştirilmektedir. Case Bulut ERP projemize değer kattığına inandığımız Bütünleşik B2B, Bütünleşik B2C ve Doküman yönetimi modüllerinin planlaması ve kodlanması müşteri odaklı geliştirmeler yapılarak devam etmektedir.

Devamını Oku
alternative

ERP NEDİR

ERP(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

Kurumsal Kaynak Planlaması

İşletmenizin tüm kaynaklarını kolayca ölçülebilir, kontrol edilebilir, planlanabilir hale getirmeye karar verdiyseniz ve bunu mekandan bağımsız bir şekilde yönetmek istiyorsanız işe bulut tabanlı bir ERP programı kullanarak başlayabilirsiniz. Türkçesi 'kurumsal kaynak planlaması' olan ERP, organizasyonların insan kaynakları ile finansal kaynaklarını bir araya getirmeye ve bunları etkin biçimde kullanarak işletmenin uçtan uca yönetilmesini sağlayan sistem ve yazılımlar bütünüdür. İşletmelerin varlığı, mal ve hizmet üretiminin sürdürülebilirliğine bağlıdır. İşte ERP de bu sürdürülebilirliği sağlayan tüm plan ve yönetimi kapsar; bir işletmenin satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya kadar tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerini birbirine entegre edip tek bir elde platformda toplar.

Erp sistemleri sayesinde firmanın eğitimli ve uzman bir personel kadrosunun oluşturulması, çoklu sistem ve fazla kaynak kullanımına izin vermeyecek bir sistemin sağlanması hedeflenir. Bu sitem sayesinde işletmeler hantal bir yapıdan kurtulup, esnek ve izlenebilen bir yapı içerisinde yol almaya başlayacaklardır. Erp sistemlerinin firmaya özelleştirilme sürecinde bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu aksaklıkların çözümlerinde firmanın proje yöneticisi, kullanıcılar ve erp firması tarafındaki proje yöneticisiyle yapılacak sık toplantılarla eksikliklerin belirlenip anahtar kullanıcıların projeye tam olarak adaptasyonları sağlanabilir. Bu süreçte ortak bir sinerjinin oluşturulması ve devamlılığı hedefe ulaşmakta önemli rol oynamaktadır. Bu ortak çalışmaların yürütülmesi esnasında ERP projesine firma yöneticilerinin tam olarak destek vermesi oldukça mühimdir.

ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri temsilcileri tarafından alınıp yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Üretimin sürdürülmesi için plan yapma ihtiyacı ile doğan ERP ‘nin açılımı “Enterprise Resource Planning” her ne kadar planlama adı ile tarifenmiş olsa da esasen yapılan iş yönetmedir. Planlamaya veri sağlayan bu altyapı yazılım ile birlikte birçok donanım da dâhil olduğu çok sayıda bileşen içerir.

ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı mümkün kılar.

ERP ile ulaşılmak istenen temel hedef işletmenin verilerini bir araya getirerek bunlarda karara dönüştürülebilecek anlamlı sonuçlar elde etmektir.Erp sistemlerinde bir diğer hedeflenmesi gereken, tüm verilerin tek merkezden yönetilmesi ve bu yönetim sürecinin geniş ve hızlı raporlamalarla desteklenmesidir.

Devamını Oku
alternative

MRP NEDİR?

MRP (Materials Requirement Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlaması

MRP (Malzeme Ihtiyaç Planlaması) üretim süreçlerini yönetebilmek için kullanılan üretim planlama, zamanlama, envanter kontrol tekniğidir.

İşletmelerin birbirleriyle rekabet edip yenilikler üretebilmesi için kaliteli bir üretim yapma ihtiyacından doğan MRP sistemi, üretim için gerekli malzeme ihtiyaçlarını planlayarak iş süreçlerinizi ilerletirken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. MRP, ürün için satın alma ve gönderme zamanlarını hesaplayabilmek için entegre olarak çalıştığı farklı program ve bölümlerden gelen üretim planları, stok ve ürün ağacı gibi verileri kullanır.

Şirketler, satın aldıkları malzeme türlerini ve miktarlarını stratejik olarak yönetmeli, hangi ürünlerin üretileceğini ve hangi miktarlarda üreteceklerini planlamalıdır. Mevcut ve gelecekteki müşteri taleplerini karşılayabilmeyi en düşük maliyetle mümkün kılmalıdır. Malzeme İhtiyaç Planlaması, şirketlerin üretim, satın alma ve teslimat faaliyetleri planlamalarını sağlayarak düşük stok seviyelerini korumalarına yardımcı olur. Bu alanlardan herhangi birinde kötü bir karar verilmesi şirketin para kaybetmesine neden olacaktır. Uygun envanter seviyelerini koruyarak, üretim organizasyonları, üretimlerini artan ve azalan talebe daha iyi ayarlamak için yetkilendirilir

Devamını Oku
alternative

CRM NEDİR?

CRM (Customer Relationship Management)

Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM (Customer Relationship Management) "Müşteri İlişkileri Yönetimi" anlamına gelmektedir. Adından da anlaşıldığı gibi CRM bize müşterilerimizi yakından tanımayı olanak sağladığı gibi gündelik işlerimizi planlı ve düzenli bir şekilde yapmamızı sağlar. CRM kavramının temelinde müşteriyi anlamak, onun ihtiyaçları doğrultusunda ona ürün ve hizmet desteği vermek, mevcut müşterilerine elde tutabilmektir. Ayrıca CRM uzun süreli ve kârlı müşteri ilişkileri kurmayı hedefleyen ve şirketleri bütün birimlerini kapsayan bir iş stratejisidir. CRM’in bugün gündeme gelmesinin en büyük sebebi, çok rekabetçi bir hal alan ticari pazar ortamında müşteri beklentilerini karşılamak için şirketlerin giderek daha fazla ve daha iyi hizmeti üreterek rakiplerden daha etkin biçimde müşteriye sunmak durumunda birbirileriyle yarış içinde olmalarıdır.

CRM yazılımları, müşterilere ait tüm bilgilerin, müşteri ile kurulan ilişkilerin veri olarak saklandığı ve bu verilerin analiz edilerek, şirketin yararına kullanılacak stratejiler üreten yazılımlardır. CRM yazılımları temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur :

- Müşteri yönetimi

- Pazarlama yönetimi

- Satış yönetimi

- Teknik Servis yönetimi
Yukarıdaki ana modüller kullanılarak, satış fırsatları, teklifler, toplantılar, telefon görüşmeleri, e-postalar, fakslar, teknik servis talepleri, firma yada kişilerle ile ilişkilendirilerek, etkin bir müşteri yönetim sistemi kurulur. Yine müşterilere çeşitli kriterler ışığında, pazarlama listeleri oluşturularak, bu listelere yönelik pazarlama aktiviteler oluşturulabilir. Yine CRM yazılımları sayesinde, satış ekibinin etkinliği, bir çok açıdan ölçümlenebilmektedir. Müşteri ile ilgili tüm süreçler ölçümlenebildiğinden, müşteri segmentasyonu rahatlıkla yapılabilmekte ve şirketin etkin bir pazarlama yapması sağlanmaktadır.

Devamını Oku
alternative

EDI NEDİR?

EDI(Electronic Data Interchange)

Elektronik Veri Değişimi

Elektronik veri değişimi (EDI), iş belgelerinin şirketler arasında standart bir biçim ile gönderilmesi ve alınmasıdır. EDI ile bilgiler bir kuruluştaki bilgisayar uygulamasından bir başka kuruluştaki uygulamaya doğrudan aktarılır. Bir EDI belgesinde veya iletisinde hangi bilgilerin nereye gideceğini belirleyen EDI standartları, kabul edilebilmesi için bilgilerin manuel olarak yeniden girilmesi gereksinimini ortadan kaldırır. Bu otomatikleştirilmiş yetenek, basılı belgelerin veya diğer yöntemlerin gerektirdiği saatler, günler veya haftalar yerine bilgilerin hızla paylaşılmasına olanak sağlar.

İşletmeler, satın alma siparişlerinden faturalara, teklif isteklerinden kredi başvurularına ve daha fazlasına kadar çeşitli belge türlerini bütünleştirmek ve paylaşmak için EDI'yi kullanır. Bu kuruluşlar, çoğu durumda, tedarik zincirleri ve işletmeler arası ağları kapsamında sıklıkla mal ve hizmet alışverişi gerçekleştiren ticari ortaklardır.

Devamını Oku